شروع پروژه وب‌سایت صرافی سبا در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ می‌باشد. این پروژه شامل موارد زیر است:

  1. برنامه نویسی اختصاصی
  2. طراحی گرافیکی اختصاصی
  3. پنل کاربری جهت ثبت حواله
  4. سامانه ثبت قیمت ارز
  5. سیستم نمودار ساز