شروع پروژه وب‌سایت مرشد گوهر، در خرداد ماه ۱۳۹۴ می‌باشد. همچنین بازاریابی محتوایی و اجتماعی این پروژه از اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شروع گردیده است.

مواردی که در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است:

  1. برنامه نویسی اختصاصی
  2. طراحی قالب
  3. طراحی اسلایدر
  4. بهینه برای موتور‌های جستجو
  5. بازاریابی محتوایی
  6. بازاریابی شبکه‌های اجتماعی