این وب‌سایت به دلیل کم‌بود وقت قبل از انتخابات مجلس، در کمتر از یک هفته طراحی و برنامه‌نویسی گردیده است.

امکانات این وب‌سایت شامل موارد زیر می‌باشد:

  1. برنامه نویسی اختصاصی
  2. طراحی قالب اختصاصی
  3. ورود تمامی داده‌ها