امکانات این وب‌سایت شامل موارد زیر می‌باشد:

  1. برنامه نویسی اختصاصی
  2. طراحی قالب اختصاصی
  3. طراحی سایت‌های زیر مجموعه ( ایران‌فنس، صنعت نان، تلکام)
  4. چند زبانه