تجربه ثابت کرده است که ۷۰٪ مطالب فقط یکبار استفاده می شوند و با آمدن مطلب جدید کارآیی و بازدید خود را از دست می دهند. برای افزایش طول عمر یک مطلب و همچنین کمرنگ نشدن آن به سه نکته دقت کنید:

- محتوایی را انتخاب بکنید که پلتفرم های زیادی را در بر گیرد.

- محتوا را بازخوانی کنی و سعی در گسترش آن داشته باشید همچنین مطالب را جلوی دید مشتری قرار دهید.

- محتوا را به نوعی متفاوت در جایی دیگر به کار ببرید یا با نتیجه گیری به آن رجوع کنید که هم از نظر خواننده جذاب بوده و هم از نظر موتور های جستجو بیشتر دیده می شود.

بدین ترتیب با حداکثری هدایت مخاطب بیشتر به مطالب موجود خود به طور مقرون به صرفه، شما به سرعت بازگشت هزینه های سرمایه گذاری بر روی بازاریابی محتوا را افزایش می دهید.