در واقع استراتژی شما برای بازاریابی محتوا "چرا" ی شماست:چرا محتوا تولید می کنید؟ برای کمک به چه کسی؟ و چه جوری می تونید کمک کننده باشید جوری که قبلاً کسی نتونسته؟ سازمان ها معمولاً برای به دست آوردن مخاطب و رسیدن به یکی از اهداف زیر دست به تولید محتوا می زنند:

افزایش درآمد،‌پایین آوردن هزینه ها و مشتری بهتر.

حالا چگونه یک استراتژی خوب برای تولید محتوا داشته باشیم؟

- استراتژی محتوا

استراتژی محتوا بر اساس نظر متخصصان به معنای "ساخت، توزیع و اداره محتوای مفید و قابل استفاده" هستش که استراتژی محتوا چیزی فراتر از استراتژی بازاریابی محتوا می باشد به این معنی که توسط اون شما کل محتوای کسب و کارها رو بهتر مدیریت می کنید.

- برنامه ریزی محتوا

برنامه ریزی برای محتوا کار بسیار فنی هستش در واقع مشخصه هایی رو جمع آوری می کنه مربوط به چگونگی اجرای استراتژی محتوا و اینکه هر فرد در سازمان شما باید کدام کار را انجام دهد. اهمیت فهم این موضوع بسیار مهم است که شما باید اول استراتژی بازاریابی محتوا را ساخته باشید قبل از اینکه به برنامه ریزی محتوا بپردازید. برای مثال فرض کنید یک برنامه بازاریابی دارید که به یک محتوا مربوط می شود. خب باید یکسری جزئیات رو  در نظر بگیرید. مثل مطالب کلیدی که قرار هست پوشش دهید، محتوایی که قرار است تولید کنید و چه جوری و چه زمانی محتوا را به اشتراک بگذارید. در آخر از CTA ها برای هدایت بیننده استفاده کنید.(در مورد CAT ها قبلاً توضیح دادیم برای مشاهده توضیحات کلیک کنید.)

شما نه تنها نیاز به استراتژی بازاریابی محتوا دارید بلکه نیاز به بایگانی آنها دارید. اینکار باعث موثر بودن بازاریابی محتوای شما خواهد شد و کمتر در جنبه های مختلف این حوزه چالش خواهید داشت همچین برای به اشتراک گذاری محتوا ی خود بسیار تاثیرگذار تر عمل خواهید کرد.

استراتژی بازاریابی محتوا باید چه مواردی رو داشته باشد؟

یک استراتژی بازاریابی محتوا رو به صورت کلی مجموعه ای از نیازهای کلیدی کسب و کار و مشتریان خود در نظر بگیرید، به علاوه یک برنامه دقیق برای چگونگی استفاده از محتوا برای رسیدگی به آنها داشته باشید. موارد زیر رو در نظر داشته باشید.

- در  نظر گرفتن مورد کسب و کار شما برای نوآوری با بازاریابی محتوا

- برنامه کسب و کار شما (business plan) در بازاریابی محتوا

- شخصیت مخاطبان شما و نقشه محتوا

- داستان برند شما