با سلام خدمت تمامی کاربران عزیز

در این تکه کد پی اچ پی از یک فایل به اسم Mandrill.php استفاده شده که می‌تونید از طریق این لینک دانلود کنیدش.

لازم به ذکر است،‌ Mandrill یک سیستم پولی برای ارسال ایمیل از طریق SMTP زیر مجموعه Mailchimp می‌باشد.

 function send_email($to_email,$subject,$message1)
{
require_once 'Mandrill.php';
$apikey = 'XXXXXXXXXX'; //specify your api key here
$mandrill = new Mandrill($apikey);

$message = new stdClass();
$message->html = $message1;
$message->text = $message1;
$message->subject = $subject;
$message->from_email = "blog@koonk.com";//Sender Email
$message->from_name = "KOONK";//Sender Name
$message->to = array(array("email" => $to_email));
$message->track_opens = true;

$response = $mandrill->messages->send($message);
}