قبل از ساخت یک شبکه اجتماعی و ساختن کمپین های تبلیغاتی،‌ هدف کسب و کار خود را در نظر بگیرید. شروع یک کمپین در شبکه های اجتماعی بدون داشتن یک استراتژی اجتماعی مثل گشت زدن در یک جنگل بدون داشتن نقشه است که ممکن است لذت بخش باشد اما درنهایت گم خواهید شد.

اینجا سوالاتی وجود دارد که هنگام شروع کار از خودتان بپرسید:

- امیدوارید از طریق بازاریابی شبکه های اجتماعی به چه هدفی دست یابید؟

- مخاطب هدف شما کیست؟

- مخاطب هدف شما در کجا ها گشت زنی می کند و از شبکه های اجتماعی چگونه استفاده می کند؟

- از طریق شبکه های اجتماعی چه پیغامی را به مخاطبین خود انتقال می دهید؟

نوع کسب و کار شما استراتژی بازاریابی شبکه های اجتماعی شما را هدایت می کند.

بعنوان مثال، برای یک کسب و کار تجارت الکترونیکی یا مسافرتی، دارا بودن جنبه های بالای بصری،‌ از طریق شبکه هایی مثل اینستاگرام و پینترست، کسب و کار های B2B یا شرکت های تبلیغاتی شبکه هایی مثل Twitter و Linkedin می توانند نفوذپذیری بیشتری را بهمراه داشته باشد.