هدف اصلی استفاده از ابزارهای رسانه ای جهت ارتقا فروش و برندسازی است. یک پکیج کامل از تحلیل نقاط قوت و ضعف در حوزه اینترنت مارکتینگ برای تبدیل کاربر به مشتری، بهبود سایت حفظ بازدیدکنندگان تنها به سایت نمی توان اکتفا کرد.
هدایت بازدیدکنندگان به سایت از طریق بررسی موارد ذیل صورت می گیرد،

  1. تحلیل گرافیکی سایت
  2. تحلیل رفتار بازدیدکنندگان
  3. فرآیند صفحات
  4. نحوه کد نویسی
  5. اصول SEO
  6. کلمات کلیدی